Best event & wedding destinations


Event & wedding destinations in Rajasthan

Destination Jaipur

Fairmont Jaipur

ITC Rajputana Jaipur

Holiday Inn Jaipur

Clarks Amer Jaipur

Royal Orchid Jaipur
Le Meridien Jaipur
Rajasthali Resorts Jaipur
Heritage Retreat Jaipur
Rambagh Palace Jaipur
Jai Mahal Palace Jaipur
Crowne Plaza Jaipur
Marriott Jaipur

Destination Udaipur

Leela Palace Udaipur
Udavilas Udaipur
Trident Udaipur
Ananta Udaipur
Fatehgarh Udaipur
Jagmandir Palace Udaipur
Manek chowk Udaipur
Zenana Mahal Udaipur
Devigarh by Lebua

Destination Jodhpur

Umaid Bhawan Palace Jodhpur
Vivanta by Taj Harimahal Palace
WelcomHotel Jodhpur
Balsamand Lake Palace
Ranbanka Palace

Destination Goa

Grand Hyatt Goa
Park Hyatt Goa
The Lalit Goa
Marriott Goa